لطفـا خیلـی دوستـم نداشته باشید...

 

لطفـا خیلـی دوستـم نداشته باشید...

 

            از آخریـــن باری که خیلــی دوستم داشتند

 

                        تا به امــروز خیلـی سخـت گذشت...

 

                                        خیعلــــــــی ی ی ی ی !.!.!

/ 0 نظر / 5 بازدید