زن خیابانی

 

مدیر:خانم اگه میخوای اسم دخترت روبنویسی باید 150هزار تومن بریزی

به حساب همیاری...

زن: مگه اینجا مدرسه دولتی نیست!؟

-اگه دولتی نبود که میگفتم یک میلیون تومن بریز!!

زن: آقا..آخه مدارس دولتی نباید شهریه بگیرن!

... -اینکه شهریه نیست اسمش همیاریه!

زن: اسمش هرچی هست.تلویزیون گفته به همه مدارس بخشنامه شده که هیچگونه وجهی نمیتونن دریافت کنن!

- برو اسم بچت را تو تلویزیون بنویس!!این قدر هم وقت منونگیر...

زن: آقای مدیر من دو تا بچه یتیم دارم!آخه از کجا بیارم ؟!!

-خانم محترم! وقتی وارد اینجاشدی رو تابلوش نوشته بود یتیم خونه؟!

زن با چشمهای پراشک منتظر اتوبوس بود...

اتومبیل مدل بالائی ترمزکرد...

.

.

.

روزنامه ای که روی صندلی جا مانده بود رو برداشت بهش خیره شد:

کمیته مبارزه با فقر در جلسه امروز...

ستاد مبارزه با بیسوادی ..

تیتر درشت بالای صفحه نوشته بود:با 200000 زن خیابانی چه میکنید !؟

زن با خودکاری که ازکیفش بیرون آورده بود عدد را تصحیح کرد:

با 200001 زن خیابانی چه می کنید !؟؟؟

/ 0 نظر / 4 بازدید