به نظر شما دلی که لقمه بزرگ تر از دهن خودش بر میداره باید چه کارش کرد؟؟؟

به نظر من که باید بذاری تو گلوش گیر کنه خفه بشه.شایدم باید گلش گرفت

/ 0 نظر / 4 بازدید