معجزه

 

لبخند تو معجزست معجزه کن دوباره

                       بزار دوباره مهتاب رو خاک شب بباره

بزار خاک تشنه نگاهتو بنوشه

                       شب با طلوع چشمات رخت سحر بپوشه

معجزه کن دوباره وقتی که بی قرارم

                       وقتی که بی حضورت ارامشی ندارم

تو لحظه های تردید اسم منو صدا کن

                       از این سکوت دلگیر قلب منو رها کن

/ 0 نظر / 6 بازدید