انصافا روحانی دیشب خوب تیکه ای اومد. گفت:

چرخه سوخت در زمان ما تکمیل شد . ولی ما عادت به پایکوبی نداریم. ما به پایمردی معتقدیم. خوب زد تو برجک بعضی ها.

یکیشونم دیروز یه سوتی داد که هدفمندی برای یه بنده خدایی 12 هزار میلیارد سود داشته

ولی من روحانی رو که میبینم یاد اون رئیس جمهور محبوب سالهای گذشته می افتم.

اصلا یکی نیست بگه به تو چه تو که کارت ملی  نداری رای بدینیشخند

/ 0 نظر / 4 بازدید