رد پای مرگ

 

رد پاهایم را پاک می کنم !
به کسی نگویید من روزی در این دنیا بودم . . .
خدایا می شود استعفا دهم ؟!
کم آورده ام . . . !

پ ن :میگن عزراییل به هر خونه 5 بار تو روز سر میزنه. خدا یه سفارش کوچولو

/ 0 نظر / 3 بازدید