طاقت

 

میگویند:قسمت نیست،حکمت است

خدایا…. من معنی قسمت و حکمت را نمیدانم

اما تو….

معنی طاقت را

میدانی…مگر نه؟

/ 0 نظر / 3 بازدید