نه ز بند تو رهایی نه کنار تو نشستن

نتوانم به تو پیوستن و نی از تو گسستن


نه ز بند تو رهایی نه کنار تو نشستن

  

ای نگاه تو پناهم !‌ تو ندانی چه گناهی ست


خانه را پنجره بر مرغک طوفان زده بستن

 

تو مده پندم از این عشق که من دیر زمانی


خود به جان خواستم از دام تمنای تو رستن

 

دیدم از رشته ی جان دست گسستن بود آسان


لیک مشکل بود این رشته ی مهر تو گسستن

 

امشبت اشک من آزرد و خدا را! که چه ظلمی ست


ساقه ی خرم گلدانِ نگاه تو شکستن

 

سوی اشکم نگهت گرم خرامید و چه زیباست


آهوی وحشی و در چشمه ی روشن نگرستن


دکتر شفیعی کدکنی

/ 0 نظر / 175 بازدید