پایان قصه نیست

 

از چی برات بگم وقتی نگفتما با من عجین شده


حس می کنم دلم غمگین ترین دله روی زمین شده


روزا که می گذرن اما محاله که حسم عوض بشه


آخه هر شب یه ذره شعر روح خرابمو سمت تو می کشه

 

امشب قراره که با خاطرات تو بازم بشینم و باز درد و دل کنم


با کاغذای شعر صبحو ببینم و غرق خودم بشم


با قطره های اشک رو کاغذای خیس


این بیت آخره اما همیشه شعر پایان قصه نیست

 

 

پایان قصه نیست

/ 0 نظر / 3 بازدید