دلم میخواست این مدت که نیستم نبودم برا یکی حس میشد اینو براش میخوندم. هرچند

نبودم حس نمیشه :


من نباشم کی تو رویا موهاتو ناز می کنه


کی با بالای شکسته با تو پرواز میکنه

راست بگو من که نباشم اخمای پیشونیتو

کی میاد دونه دونه با حوصله باز میکنه

من نباشم کی میاد ناز نگاتو می خره

کی میاد دنبال تو تو رو به خورشید ببره

کی میگه حقا با همیشه با توئه

واسه ی خاطر تو جون میده پشت پنجره

من اگه نباشم کی واسه همیشه تو رو می پرسته

کی برات میمیره کی نمیشه خسته

کی تو رو میذاره روی دو تا چشماش


کی اگه نباشی میگیره نفسهاش

من نباشم کی برات قصه میگه تا بخوابی

کی میاد سراغ رویات تو شبای مهتابی

کی بیداره تا تو خوابت ببره

کی قایم میشه توی ابرا که تو راحت بتابی