اقا یا یکی الان بیاد عاشق من بشه یا میرم بلیط هواپیما میگیرم

( والا نیاز به خودکشی نیست که)