گاهی انگشتانم از سر دلسوزی

بیاری قلبم می شتابند

با لغزیدن برروی شماره های تماست

میدانند این عضله در حال مرگ

با شنیدن صدایت به تپش میافتد

و تو قاتل تمام نت های موسیقی جهانی

وقتی سکوت میکنی

♥ ۱۳٩۳/٥/۱٩ ساعت ۱:٢٧ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()