اشپزی دختران دهه هفتاد هشتاد

 

 

 

 

 

دختره تو دانشگاه اومده میگه :

سلام شما مکانیک میخونین ؟؟؟؟
گفتم : بله از کجا فهمیدی ؟
گفت : از دستای کثیفت !!!
منم گفتم : شما عمران میخونی ؟؟
گفت : آره از کجا فهمیدی ؟؟؟
گفتم : از اون مسکن مهری که رو سرت ساختی

……………………………………………………….

سیب به حضرت آدم که رسید، شد هبوط !

به نیوتن که رسید، شد کشف جاذبه زمین !

به استیو جابز که رسید، شد اپل!

به ایرانیا که رسید، شد تنباکو

……………………………………..

تکنیک جدید آقایون برای تماشای فوتبال

 مرد: بزن 3 میخوام فوتبال ببینم

زن: دارم سریال می بینم.........

مرد: جوووون زنه چه خوشگله!!!

زن: بیا فوتبالت رو ببین سریالش تکراریه

………………………………………………

مورد داشتیم عروس یه ساعت پشت در آرایشگاه مردونه منتظربوده تا کار ابروی داماد تموم بشه!