بچه ها متاسفانه با خبر شدم یکی از بهترین بهترین دوستام  یه بیماری شدید سرطانی  داره

میخواستم ببینم کیا پایه هستن که تو طول روز یا تو قنوت نماز ها روزی حتی شده یه صلوات  هدیه کنیم به حضرت زهرا (س)وحضرت ابولفضل (ع) به نیت خوب شدن دوستمون و همه مریض ها

میدونم اینقدر پاک هستین که خدا بهتون جواب بده