صرفا جهت خنده برین ادامه مطلب


پسر : دردت اومد ؟
دختر : واسه چی ؟
پسر : مگه تو از آسمون نیفتادی زمین واسه من ؟
دختر : وااااااااااااایی عشقم راس میگی ؟
پسر:  باور کن ! کاملا مشخصه با صورت خوردی زمین

 

الان بچه هفت ساله تخت ۲نفره داره
زمان ما، میذاشتن ما رو پاهاشون به حالت سانتریفوژ اینقد تکون میدادن
تا پلاسمای خونمون جدا میشد میخوابیدیم !

 

زندگی یعنی:
باید مثل خر درس بخونی دهنت سرویس بشه
تا در آینده بتونی مثل خر کار کنی دهنت سرویس بشه

 

شهرام شب پره با همین شعر

"این شبی که میگم شب نیست، اگه شب مث اون شب نیست. امشب مث دیشب نیست، هیچ شبی مث امشب نیست"

میتونست معافیش رو بگیره  البته نظر منه نظر اساتید روانشناس رو نمیدونم

 

ﺍﺯ ﺳﺒﮏِ ﺳﻮﺍﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﻦ ﻣﯽﺷﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝِ

ﺟﻮﺍﺏ ﻧﯿﺴﺘﻦ، ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﻫﻤﺪﺭﺩﯼ ﮐﻨﻪ

ﻣﺜﻼ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﻦ :          

" ﻣﻦ ﻫﺎﺭﺩ ﺩﯾﺴﮏِ ﺍﮐﺴﺘﺮﻧﺎﻟﻢ ﻭ ﮐﻪ ﻭﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻟﭗﺗﺎﭖ ﻗﺮﻣﺰﻡ ﺍﻭﻥ ﭼﺮﺍﻍ

ﺳﺒﺰﺵ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﯽﺷﻪ ! "

ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﺩﺍﺭﻥ ﮔﻮﮔﻞ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ:

  ﺍﻟﻬﯽ ﺑﻤﯿﺮﻡ،ﭼﺮﺍ ﺧﻮ؟