مـاهـی هـا نـه گـریـه مـی کـنـنـد
نـه قـهـر
و نـه اعـتـراض
تـنـهـا کـه مـی شـونـد
قـیـدِ دریـا را مــی زنــنــد
و تـمـام مـسـیـر رودخـانـه را
تـا اولـیـن قـرار عـاشـقـی شـان
بـــرعـکـــس شــــنــا مــی کــنـنـد ...

 

♥ ۱۳٩۳/٢/۱۳ ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()