جز تو که دنیـــامو بغل کردی

حال منو هیشکی نمی پرسه

من با تو از هیچی نمی ترسم

هـر جا تو باشی من دلــم قرصه

اندازه ی دریـا عطـش دارم

این سینـه اقیـانوس آشوبه

امشب بزار از اشک خـالی شم

من عاشقم گریــه واسم خوبه

 

 

من با تـــو دوران خوشی دارم

دل چسب حس لحظــه ی دیدار

هر وقت دیدی جونــمو میخوای

دستت رو از رو قلـب من بردار

من تازه فهمیدم تو کی هستی

قلبـم داره دنبــال کی میــره

بیـــن من و آغــوش پـر مهـرت

این عشـقه که تصمیم می گیره