یک روز می بوسمت !

یک روز که باران می بارد،

یک روز که چترمان دو نفره شده

یک روز که همه جا حسابی خیس خیس است ،

یک روز که گونه هایت از سرما سرخ سرخ شده ،

آرامتر از هر چه تصورش کنی ،

آهسته می بوسمت…!

 

♥ ۱۳٩۳/٢/٤ ساعت ٤:٤۸ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()