دستانم شــاید ...

امــا دلــم نمی رود به نوشتن ...

این کلمات به هــم دوخته شده کجـا ....

احسـاسـات مــن کــجــا ...

ایــن بــار ....

نخــوانــده مــرا بفهــم

♥ ۱۳٩۳/٢/٢ ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()