چقدر سخته تو نبودش یک عمر باهاش حرف بزنی

ولی وقتی باهاش روبرو میشی

فقط بتونی بگی “سلام