بعد از 50 روز تقریبا مصدومیتم خوب شده باید برم تمرین چند روز دیگه.

منتها کل بدنم بهم ریخته. 5 سانت دور بازوم کم شده. یکم شکم اوردم و خیلی چیزای دیگه.

اگه یک سال پیش بود غم نداشت چون اراده میکردم وزنمو چند کیلو در هفته تغییر میدادم

اما حالا فکر نمی کنم دیگه بتونمناراحت