جِدارِه هایـِـ...


  دِلـَـ


  ــم


  دارَد می سوزد ومی تِرکَد....!


  از آتیش نگاهَتــ....