مورد داشتیم گوشیه دختررو تو خیابون میزنن

داد میزنه میگه :

واااای لاینم وااااای فرندام

واااااای لایکام واااااااای داداشام

وااااااااای عشقااام