فردا شب ششم فروردین تولد خل ترین ابج یعنی لاوی (اسم اصلیشم میدونم نمیگمزبان)

 

http://lavi1993.blogfa.com/

 

خیر سرمون عیده یکم تولد رو تا میتونین شلوغ کنین. منتها مختلطه تولد . رعایت کنین

کادو هم برات یه عروسک بابا اسفنجی گرفتم حیف نمی تونم بهت برسونم

 

ایشالا یه شوهر هم مثل این مو زرد و ابی چشم گیرت بیاد

 

برا کیفیت شوهر بعدا دعا می کنیم

به قول یه عزیزی شوهر باشه یه گوشش گوش خر باشهنیشخند