چــــــــــایت را تلــــــــخ ننـــــــــوش،

کافیســـــــــــــــت صــــــــــــدایم کنی…

تا تمام قــــــــــندهای دلــــــــــم را برایت آب کـــــــــــــــنم…

♥ ۱۳٩٢/۱٢/٢۸ ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()