دوستَت‌ دارمــُ

با تـو لــَج‌ بازے نمے ڪُنمــ

ماننـد ڪُودڪاלּ

سـَر ماهے ها با تـو قــَہـر نخـواهمــ ڪَرد

ماهے قــِرمــز مال‌ ِ تـو

ماهے آبے مال‌ ِ مـَטּ

هــَر دو ماهے مال‌ ِ تـو باشدُ

تـو مال‌ ِ مـَטּ

♥ ۱۳٩٢/۱٢/٢٧ ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()