اگَر دیوانگی نیست پَس چیست؟

وقتی.......

در این دُنیای به این بزرگی...

دلت فقط هَوای یک نفر را میڪُند...!

♥ ۱۳٩٢/۱٢/٢٦ ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()