تــــو برای آرام گـرفتن‌هــــام

 

شبیه یک حلقه لیـمو امانی

 

کنــــــار لیـوان گل گاوزبانـی

 

ترشی و دلنشین