این آرایش جدیدت در شعرهایم

همه چیز را به هم ریخته!

لااقل موهایت را ببند

که شعرهایم به باد نرود..