ایســــــتــــاده ام ...

 

بگـــذار ســـرنوشـــت راهـــش را بـــرود ... !

 

مـــن ،

 

همیــن جا ،

 

کنار قـــول هـایت ،

 

درســــت روبــروی دوســـت داشتـــنت و در عمــــق نبـــودنت ،

 

محـــــکم ایــستاده ام !!تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/۱۳ | ٤:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی نصراللهی | نظرات ()