دایی جان سالروز شهادتت مبارک

12/12/64

جزیره ی مجنون