فردا نهم تولد دست خوبمون

رادمینا جونه

تولدش مبارک.

کادو منم اینه که تو برد 6-1 رئال نقش شایان توجهی ایفا کردم