بچه گریه میکرد خواستن ساکتش کنن واسش تبلت خریدن

من بچه بودم یادمه 3ماه گریه کردم واسم یه شمشیر پلاستیکی خریدن
آخرشم با همون منو میزدن :|

اصلا ما سن اینا بودیم تنها دغدغه زندگیمون این بود کدوم وری بشینیم رو کاسه توالتنیشخند