قابل توجه لاوی و  نائیریکا:

برااینکه همگی نگین دوباره غمگین نوشت:

همه دستمالا رو بردارین.دستارو بدین به هم.

1-2-3 حالا با هم:

 بارون بارون بارونه هی

بارو بارون بارونه هی

گل باغمی تو

چشم و چراغمی تو....

راضی شدید