عشـــ♥ـق یعـــــنی .....

وقــتـــــی ناراحــــــتم.....
وقتــــــــی بغض کـردم....
بغلم کـــنی و بگـــــــی..
ببیـــنم چشـــــماتو.......
منـــو نـــــــگاه کن .....
اگه گریــــــــــه کنی ....

قـــــــــــهر میکنم میرمـا...!!
[ ۱۳٩٢/۱۱/۳ ] [ ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ ] [ مهدی نصراللهی ]