اقا امروز اومدم حافظه عددی خودمو اثبات کنم
21 و 23 تولد دو نفره که عمرا فکر میکنن من بدونم.(میخواستین قبلا تو پروفایلتون نذارین)برین ادامه مطلب


 ا23 که تولد ابجینایی خوبم(خاک بر سر مهربون) هست  چاکرشیم


21 هم که تولد خل و چلی تمام عیار(الانم ناراحت میشه) یعنی شکفته گیلاسه که ایشالا شوهر کنه بره هممون راحت بشیم از دستش .کادو هم برین وبشون اذیتشون کنینزبان

اینم کیک تولد. قابلتونو نداشت .خخخخخخخخخخ