دیگر از آن همه شیطنت و شلوغی خبری نیست

آنقدر به خاطر ضربدرهای جلوی اسمم چوب روزگار را خوردم

که تبدیل شدم به ساکت ترین شاگرد کلاس زندگی … !


♥ ۱۳٩٢/٧/٢٧ ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()