نــمــی دانــی..


چــه درد ســخــتــی اســـتـــ


خـــلـــع مــقــام شـــدن..


نــمــی دانــی چــه ســخــتــ تــر اســتـــ


دیــدن تــرفــیـــع گــرفــتــن دیــگــری

♥ ۱۳٩٢/٧/٢٦ ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()