خـــــــیال کـــــــردی رفـــــــتی و تمـــــــام ؟!
بــــــــــریـــــــــــد ی و خـــــــــــلاص..
مـــــــن هرگـــــــز کـــــــوتاه نمی آیم.. می بینی
تا ابد دهانت از شعر های عاشقانه من سرویس است !!!!

♥ ۱۳٩٢/٧/٢۱ ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()