خسته شدم از بس که مراعات کردم و رعایت نشدم


مــن ، بــا کنــاری ات

کنــار نمــی آیم

کــنار مــیروم . . .


[ ۱۳٩٢/٦/٢۸ ] [ ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ ] [ مهدی نصراللهی ]