یه بار آخونده پا منبر میگفت:

خانوما تو محل کارشون جواب هیچ آقایی رو با بله ندن

شاید اون مرد تو دلش صیغه بخونه بعد شما رو تو دام بندازه

نیشخندخنده

شاد میشویملبخند

[ ۱۳٩٢/٦/٢٢ ] [ ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ ] [ مهدی نصراللهی ]