متن آهنگ جدید محسن یگانه خیابونا


از این خیابونا هر وقت رد میشم دیوونه تر میشم بی حد و اندازه

باورکن این روزا هرچی که میبینم فکر منو داره یاد تو میندازه

هرچی که میبینم فکر منو داره یاد تو میندازه

 

از این خیابونا حیرون و سرگردون هر روز رد میشم

فکر میکنم  کم کم دیوونه بازی رو دارم بلد میشم

 

 

انگار قدمام به این خیابونا وقتی که تو نیستی بد جوری وابستست

انقد که با فکرت قدم زدم اینجا حتی خیابونم از قدمام خستست

انگار قدمام به این خیابونا وقتی که تو نیستی بد جوری وابستست

انقد که با فکرت قدم زدم اینجا حتی خیابونم از قدمام خستست

 

 

تو این پیاده رو بین همین مردم با اشتباه اما خیلی تو رو دیدم

اینکه چرا نیستی من این سوالو از هر کس که میدیدم صد بار پرسیدم

وقتی هواس تو درگیر رفتن بود بیهوده جنگیدم

تو از همون اول منو نمیخواستی من دیر فهمیدم

فهمیدم

فهمیدم

دیر فهمیدم

 

انگار قدمام به این خیابونا وقتی که تو نیستی بد جوری وابستست

انقد که با فکرت قدم زدم اینجا حتی خیابونم از قدمام خستست