دِلْ تنگے اَم را با فاصلــہ مے نویسَمْـــ ...تا شایدْ فاصلــہ اے بین دِلَمْـــ و تنگے بیُفـــتدْ ...

 


چــہ خیالــــِ خامے دارمْـــ ... !اینْ مَدار فاصلــہ مُـــوَربْ اَستْ ...چندے کــہ بگذردْ ...دوباره مے شَودْ : " تَــــــنْـــــــــگے ِ دِلْ

♥ ۱۳٩٢/٥/٢٥ ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()