پشت حـــــرف‌های یه مرد

پشت نوازش‌ ها

سرزنش‌ ها

پشت تـــمام نـــگاه‌ های معنی‌ دار

پشت ســـکوتش

پشت لبخـــند‌ های پــر از رازش

عـــشقیست

پـــنهان تر از محبــت زنانه

♥ ۱۳٩٢/٥/۱۸ ساعت ٤:٠٤ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()