در زندگی

 

هرکسی را که دوسـت بـداری از او ضعیف تری


زیرا برای “راضـی نگـه داشتـنش


حاضری دست به هرکار اشتباهی بزنی

♥ ۱۳٩٢/٥/۱٦ ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()