این روزهایم به تظاهر می گذرد...

تظاهر به بی تفاوتی...

تظاهر به بی خیالی...

به شادی...

به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست...

اما...

چه سخت می کاهد از جانم این نمایش

♥ ۱۳٩٢/٥/٧ ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()