دلم که میگیردبغض میکند

میشود وبال گردنم

دردهایم خیلی نیستند توهستی و فراموش کردنت

لعنتی دردم می اید وقتی بادردها یت کلنجارمی روم

♥ ۱۳٩٢/٤/٦ ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()