چند وقت پیشا از دختران رشتی خواسته شده بود که به سواتل زیر تو نت جواب بدن

فرق بلال و هویچ چیه؟

 

دخترای رشتی اینطوری جواب داده بودن:

بلال تو جنگ ها همراه پیامبر بود ولی هویچ نبودنیشخند

البته این وسط شکوفه گیلاس رای ممتنع داده بود.(گفتم که نزنیم ها)

خداییش خعلی باحالن نیشخند