مــهـم نیــســت که او مــال من بــاشــَد


مــهــِم این اســــتــ که فـــَقــَط بــــاشـَـد


زِنـــــدگــی کــُنـد ، عـِــشـــق بــورزد ؛


لــِذَت بـبــرَد و نــَــــفــَس بـــکــــــــشــَد

[ ۱۳٩٢/۱/٦ ] [ ٢:٤٧ ‎ب.ظ ] [ مهدی نصراللهی ]