مــهـم نیــســت که او مــال من بــاشــَد


مــهــِم این اســــتــ که فـــَقــَط بــــاشـَـد


زِنـــــدگــی کــُنـد ، عـِــشـــق بــورزد ؛


لــِذَت بـبــرَد و نــَــــفــَس بـــکــــــــشــَد

♥ ۱۳٩٢/۱/٦ ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()