قبلنا با خودم میگفتم چی میشه ادما پیر میشن

حالا فهمیدم چقدر سوالم احمقانه بوده

جوونی.جوونی ادمو پیر میکنه.چرا همه جا میگن جوون شادابه طراوت داره . میگن ادم  همیشه جوون باشه.

نمیدونم شاید من تو جوونی پیر شدم.شاید این قسمت عمرمو(جوونیمو) سانسور کردن.صدای بوق سانسور شدنش هر روز تو گوشمه....

 

 

توی آینه خودتو ببین چه زود به زود
توی جوونی غصه اومد سراغت پیرت کنه
نذار که تو اوج جوونی غبارغم
بشینه رو دلت یهو پیرو زمین گیرت کنه....